WDDM Worldwide Direct Democracy Movement : NYCSerb

WddmWikiMain :: News : Members : Topics : Links : Recent : All : Grouped : Login

Slobodan's WDDM Home Page


Директна или непосредна демократија је облик владавине, где сви људи заједно одлучују о свим стварима од јавног значаја. Карактеришу је велике скупштине народа, познате још и као зборови, сабори и слично.


Send e-mail to NYCSerb


CategoryUsers
 Comments [Hide comments/form]